Långpass, baskarta (2014-02-02) Långpass, baskarta (2014-02-02)