O-ringen, etapp 4 (2013-07-25) O-ringen, etapp 4 (2013-07-25)